Program MentorFinansowy.pl  (od 2014 roku)
DLA KOGO PRZEZNACZONY?
  1. Dla Ciebie, jeśli chcesz sam/a skutecznie inwestować w czasie, gdy oprocentowanie lokat bankowych jest najniższe w historii, wiele funduszy notuje straty lub nie osiąga założonych celów (wynikających z tzw. benchmarków), a wysokość Twojej emeytury może być daleka od oczekiwań.

  2. Dla Ciebie, jeśli jesteś już jakiś czas traderem i chcesz rozwinąć swe umiejętności oraz odnieść sukces inwestycyjny. 
DLACZEGO ZUPEŁNIE NOWY PROJEKT?


Powierzanie swoich pieniędzy funduszom stało się po 2008 r.
obarczone większym ryzykiem niż poprzednio.


Z trzech głównych powodów:

  1. większej zmienności rynków finansowych,

  2. zwiększonej roli inwestowania komputerowego (algotrading, HFT – high frequency trading),

  3. drukowania przez banki centralne ogromnych ilości pieniędzy, co rozregulowuje tradycyjne zależności ekonomiczne.
facebook